Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 14 2013

informer
8526 cd60 500
Reposted fromsomethingmore somethingmore viacynamon cynamon

November 02 2013

informer
Jeśli Ci naprawdę zależy, walcz
— chociaż wiesz że nie warto
Reposted fromunexplainable unexplainable vialubie-lato lubie-lato
informer
2061 3a80
Reposted fromszalony-virus szalony-virus vialubie-lato lubie-lato

October 31 2013

informer
4815 028a
Reposted frommoje-zycie moje-zycie
informer


Niektóre rzeczy trzeba zrobić, nawet jeśli jest to zły pomysł.

— Miasto upadłych aniołów
informer
Te które mogą mieć   każdego, zazwyczaj nie mają nikogo...
Reposted frommoje-zycie moje-zycie
informer
albo albo
Reposted frommajkey majkey viamoje-zycie moje-zycie
informer
A co jeśli Bóg ma dla Ciebie coś lepszego niż to o czym marzysz?
— pozwól to sobie dać
Reposted fromffinak ffinak viamoje-zycie moje-zycie
informer
Nie oceniaj mnie po przeszłości, już w niej nie żyje.
Reposted fromgdybam gdybam viamoje-zycie moje-zycie
informer
Dziwnie się patrzy na ludzi, którzy kiedyś byli przyjaciółmi. Bardzo dziwnie.
— Bardzo
Reposted frommoreorless moreorless viamoje-zycie moje-zycie
informer
Chciałabym się zakochać. Tak z wzajemnością. Tak szczęśliwie. Tak na zawsze.
Reposted fromesperer esperer viamoje-zycie moje-zycie

October 30 2013

informer
0415 00df 500
Reposted fromeins23tier eins23tier
informer
6130 81c2

October 29 2013

informer
informer
9335 c379
Reposted frommoniamagda moniamagda vialubie-lato lubie-lato
informer
9595 31c3 500
czo ta rybka ( cienkopis & akwarela ) tomashevska
Reposted fromtomashevska tomashevska vialubie-lato lubie-lato
informer
8286 5280 500
Reposted fromMuppet Muppet vialubie-lato lubie-lato
informer
Samotny człowiek przywiązuje się do każdego ciepłego słowa, jakie usłyszy.
Reposted fromte-quiero te-quiero vialubie-lato lubie-lato
informer
2674 7aca 500
Reposted fromunsteadyshy unsteadyshy vialubie-lato lubie-lato
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl